Facebook Jindapong School Twitter Jindapong School Youtube Jindapong School
 
 
 
ข่าวสาร ข่าวสารและกิจกรรม หน้าแรก
 
28 พฤษภาคม 2555
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ที่สอบเข้าขั้น ม.1
คณะครูโรงเรียนจินดาพงศ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ
 
 
  ย้อนกลับ