Facebook Jindapong School Twitter Jindapong School Youtube Jindapong School
 
 
 
ข่าวสาร ข่าวสารและกิจกรรม หน้าแรก
 
21 กุมภาพันธ์ 2556
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งจินดาพงศ์ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ 13
เด็กเก่งจินดาพงศ์ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ 13
 
 
  ย้อนกลับ