Facebook Jindapong School Twitter Jindapong School Youtube Jindapong School
 
 
 
ข่าวสาร ข่าวสารและกิจกรรม หน้าแรก
 
27 เมษายน 2560
แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการสำหรับวันเปิดเทอมนักเรียนในปีการศึกษา 2560

นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

- เริ่มเปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 11 - วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรียนครึ่งวัน
- ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปเรียนเต็มวัน
 
นักเรียนระดับชั้นประถม 1-6
 
- เริ่มเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรียนครึ่งวัน
- ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปเรียนเต็มวัน
 
 
  ย้อนกลับ