Facebook Jindapong School Twitter Jindapong School Youtube Jindapong School
 
 
 
ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรม หน้าแรก
 
23 พฤษภาคม 2557
ประกาศ
ปิดเรียนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 - วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558

สวัสดีปีใหม่ 2558 โรงเรียนจินดาพงศ์ขอส่งความสุขมายังทุกท่านและครอบครัว ให้พบสิ่งดี ๆ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาค่ะ 

 
 
  ย้อนกลับ