Facebook Jindapong School Twitter Jindapong School Youtube Jindapong School
 
 
 
ข่าวสาร ข่าวสารและกิจกรรม หน้าแรก


27 เมษายน 2560
แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
9 กันยายน 2556
ด.ญ.ปัณณธร ฉกาจธรรม ชนะเลิศการแข่งขันพูด Imprompth Speed ระดับเขตพื้นที่การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556
21 กุมภาพันธ์ 2556
ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งจินดาพงศ์ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ 13
28 พฤษภาคม 2555
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ที่สอบเข้าขั้น ม.1
18 เมษายน 2555
แจ้งกำหนดการวันเปิดเรียนภาคเรียน ปีการศึกษา 2555

1
2