ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรม หน้าแรก
 
31 มีนาคม 2563
กำหนดการประกาศผลสอบปลายภาค 2/2562
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่เกิดขึ้นทำให้ทางโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการมอบผลการเรียนและใบรับรอง (ปพ.) ได้จึงขอประกาศผลสอบปลายภาค 2/2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ซึ่งจะเปิดให้ทำการตรวจสอบได้ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป (เฉพาะป.1-ป.6)

 

                                     แจ้งกำหนดการประกาศผลสอบปลายภาค 2/2562
 

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปฎิบัติดังนี้

          - ทางโรงเรียนจะแจ้งผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเปิดใช้งานระบบพร้อมกันในวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยการเข้าตรวจสอบผลการเรียนจำเป็นจะต้องใช้ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน เพื่อยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ ซึ่งในเวลา 09.00 น. จะประกาศ Link ระบบตรวจสอบผลการเรียนผ่านหน้า เพจเฟสบุ๊คของทางโรงเรียนเท่านั้น ที่ www.facebook.com/jindapongschool

2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ปฏิบัติดังนี้

         - ให้ผู้ปกครองติดต่อกับครูประจำชั้นที่ดูแลบุตรหลานของท่านเพื่อชี้แจงผลผ่านทาง Application Line เท่านั้น จะไม่สามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ได้

 

            ทั้งนี้หากนักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดติดปัญหาด้านการใช้งานต่างๆ ท่านสามารถติดต่อทางโรงเรียนผ่าน เพจเฟสบุ๊คข้างต้นได้ หรือ โทร 02-331-4332 และ 02-331-4333

 
 
  ย้อนกลับ