ประกาศ ข่าวสารและกิจกรรม หน้าแรก
 
9 เมษายน 2563
ประกาศเลื่อนกำหนดการวันรับหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563
โดยให้นักเรียนรับหนังสือตามกำหนดการดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับหนังสือเรียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รับหนังสือเรียน วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับหนังสือเรียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รับหนังสือเรียน วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับหนังสือเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับหนังสือเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ตามวันที่ระบุแต่ละระดับชั้น

 

 

โดยให้นักเรียนรับหนังสือตามกำหนดการดังนี้


 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับหนังสือเรียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รับหนังสือเรียน วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  รับหนังสือเรียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รับหนังสือเรียน วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  รับหนังสือเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ รับหนังสือเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

 

 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 . ตามวันที่ระบุแต่ละระดับชั้น

 

 

 
 
  ย้อนกลับ