ผลงานนักเรียน หน้าแรก
 
18 เมษายน 2555
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 สอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ทุกคน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจำนวน 26 คน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 12 คน โรงเรียนสายน้ำผึ่ง 4 คน โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย 4 คน ฯลฯ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจำนวน 26 คน 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 12 คน

โรงเรียนสายน้ำผึ่ง  4 คน
 
โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย  4 คน
ฯลฯ
 
 
  ย้อนกลับ