ผลงานนักเรียน หน้าแรก
 
28 พฤษภาคม 2555
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ที่สอบเข้าขั้น ม.1
ทางคุณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจินดาพงศ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ทุกคนค่ะ
 
 
  ย้อนกลับ