ผลงานนักเรียน หน้าแรก
 
9 กันยายน 2556
ด.ญ.ปัณณธร ฉกาจธรรม ชนะเลิศการแข่งขันพูด Imprompth Speed ระดับเขตพื้นที่การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556
ชนะเลิศการแข่งขันพูด Imprompth Speed ระดับเขตพื้นที่การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556
 
 
  ย้อนกลับ