ผลงานนักเรียน หน้าแรก
 
18 เมษายน 2555
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบได้ที่ 1 ผลการสอบแข่งขัน Pre - En M.1 ปี 2555
สอบได้ที่ 1 คะแนนสอบรวม 5 วิชา,สอบที่ที่ 1 วิชาภาษาไทย, สอบได้ที่ 1 ภาษาอังกฤษ ผลการสอบแข่งขัน Pre - En M.1 ปี 2555

 

ผลสอบแข่งขัน Pre-En M.1 นักเรียนจินดาพงศ์ ได้สร้างชื่อเสียงอย่างมาก กล่าวคือ เด็กชายชยุต บุรีทาน สอบได้ที่ 1 คะแนนรวม 5 วิชา เด็กชายชยุต บุรีทาน สอบได้ที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ เด็กชายชยุต บุรีทาน สอบได้ที่ 1 วิชาภาษาไทย ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีด้วย

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้จัดสอบแข่งขัน Pre-En M.1 รวม 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 957 คน ผลปรากฎว่านักเรียนจินดาพงศ์ ได้สร้างชื่อเสียงอย่างมาก กล่าวคือ

 
เด็กชายชยุต  บุรีทาน  สอบได้ที่ 1 คะแนนรวม 5 วิชา
 
เด็กชายชยุต   บุรีทาน  สอบได้ที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
 
เด็กชายชยุต   บุรีทาน  สอบได้ที่ 1 วิชาภาษาไทย
 
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีด้วย
 
 
  ย้อนกลับ