ผลงานนักเรียน หน้าแรก
 
30 พฤษภาคม 2555
สอบได้คะแนน O-NETคณิตศาสตร์ อันดับ 1 ของประเทศ ปี 2555 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม และ เด็กชายชยุต บุรีทาน สอบได้คะแนน Pre-En M.1 2555
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายภุูวณัฎฐ์ แลม สอบได้คะแนน O-NETคณิตศาสตร์ อันดับ 1 ของประเทศ ปี 2555 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
 
 
  ย้อนกลับ